ICU Logo
   
|
|
|
|
 FORSIDE
 HVEM KAN ANVENDE COOLGUARD?
 SYSTEMOPBYGGET
 TEMPERATURREGISTRERING
 COOLGUARD ROLLER
 COOLGUARD TOUCH
 COOLGUARD FAQ

 

HVAD ER COOLGUARD?

COOLGUARD er et webbaseret værktøj, som håndterer og dokumenterer dit egenkontrolprogram. Systemet minder om og håndterer arbejdsopgaver og afvigelser. Hvis du yderligere anvender Coolguard temperaturregistrering, bliver dine temperaturer automatisk tilføjet dine arbejdsopgaver. Hurtigt og simpelt. Ved revision kan du vise fuld dokumentation og historik.

 

HVORDAN FUNGERER DET?
Når du har bestemt dig for COOLGUARD, modtager du log-ind-oplysninger og kan logge ind. Det første, der bør gøres, er at registrere sit eget egenkontrolprogram. Dette gøres ved at skabe et antal kontrolområder, hvorfra du kan skabe dine arbejdsopgaver. Du
fastlægger interval og startdato. Arbejdsopgaverne genereres fra denne dato. Så er du kommet i gang. Under de respektive kontrolområder kan du oprette et ubegrænset antal arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne periodiserer du i et simpelt værktøj. Hvornår og hvor ofte skal arbejdsopgaverne udføres?

Du kan naturligvis også gå ud fra en model og tilføje eller fjerne kontrolområder og arbejdsopgaver, så egenkontrolprogrammet kommer til at passe perfekt til din unikke virksomhed.

FORDELE VED COOLGUARD
Da systemet er webbaseret, har du adgang til dit egenkontrolprogram fra en hvilken som helst tilkoblet computer. Du kan altid kontrollere status og udvælge rapporter og anden dokumentation. Du behøver ikke tænke på backup, installationsproblemer og problemer, der kan opstå, hvis du vil have adgang fra flere computere, f.eks. på arbejdet og hjemme. COOLGUARD er opført i Microsoft-miljøet med daglig backup, virusbeskyttelse m.m. Desuden har ICU egen udviklingsafdeling, som betyder, at nye myndighedskrav kan implementeres direkte, og at der kan udvikles en stadig mere brugervenlig grænseflade.

 

SYSTEMETS OPBYGNING

KONTROLOMRÅDER
Kontrolområder er de områder i din virksomhed, som skal underlægges egenkontrol. Under kontrolområderne ligger selve arbejdsopgaverne.

ARBEJDSOPGAVER
Arbejdsopgaverne genereres fra de respektive kontrolområder i det interval, du har periodiseret dem. Hvis en arbejdsopgave forfalder, skabes en afvigelse. Hvis
du også anvender Coolguard temperatursystem, kan du let knytte håndenheden til din arbejdsopgave. F.eks. er dette effektivt og tidsbesparende ved ankomstkontrol og reducerer samtidig risikoen for uorden og forsømmelser.

ANSVARLIGE
Hver arbejdsopgave knyttes sammen med en ansvarlig. Det er den person, der har ansvar for, at arbejdsopgaven bliver udført. Antallet af ansvarlige personer er ubegrænset, hvilket betyder, at du kan specificere dine arbejdsopgaver så detaljeret, som din virksomhed kræver det, f.eks. køkken, opvask, køkkenchef, varemodtagelse osv.

AFVIGELSER
Systemet indeholder flere forskellige typer afvigelser, dels afvigelse genereret fra forfaldne arbejdsopgaver, og dels manuelt skabte afvigelser. For kunder, der også har automatisk temperaturregistrering, findes også afvigelse for temperaturalarm, døgngennemsnitstemperatur og fejlagtige håndenhedsmålinger.

Alle afvigelserne kan delkvitteres i op til ti forskellige trin.

DOKUMENTER
Systemet lagrer dine HACCP-dokumenter pænt og nydeligt i et fanesystem i lighed med et ringbind. Hvis du har oprettet dit egenkontrolprogram som PDF i dokumenthåndteringen, er den også hurtigt og nemt tilgængelig fra rapportsiden.

RAPPORTER
COOLGUARD indeholder flere rapporttyper til understøttelse af kontrollen: Temperaturrapport, afvigelsesrapport, kontrolområderapport og hændelseslograpport. Alt sammen for at give overskuelighed på en hurtig og enkel vis. Dokumentationen skal i øvrigt være offentlig tilgængelig i forbindelse med en revision.

MODELSTYRET EGENKONTROL
Hvis du har en større organisation med flere virksomheder, er der mulighed for at administrere dit egenkontrolprogram via modelhåndtering. Virksomhedernes egenkontrolprogram er knyttet til en central model, og alle ændringer foretages af administrationen i den centrale model. I den modelstyrede egenkontrol kan man også vælge, om virksomheden kan tilføje egne arbejdsopgaver, eller om alt skal gå via modellen. Modelhåndteringen letter i øvrigt administrationen betydeligt, hvis du har mange virksomheder. I stedet for at opdatere egenkontrolprogrammet i 20 virksomheder gør du det på én gang - i modellen - og sender med et klik dine opdateringer af sted.

TEMPERATURREGISTRERING
I ICUs temperaturregistreringssystem Coolguards er alle produkter kompatible med COOLGUARD. Temperatursystemet består af en centralenhed, der sender temperaturer til COOLGUARD via SMS. Endvidere findes der fire forskellige typer følere til selve temperaturregistreringen. Faste følere monteres i køl/frys og måler automatisk døgngennemsnitstemperaturen. Denne enhed kommunikerer trådløst med centralenheden, så der er ikke brug for komplicerede kabeltrækninger. Hvis en høj temperatur registreres i en enhed, startes en temperaturalarm, og en SMS sendes til et på forhånd registreret SMS-nr.

Håndenheden er en bærbar enhed, som måler via IR eller målebånd. Du kan lægge 64 forskellige varegrupper i håndenheden. Håndenheden kommunikerer trådløst med centralenheden. Nedkølingsmåler. Nedkølingsmåleren måler og dokumenterer nedkølingsprocessen ud fra start- og sluttemperatur samt tid. Målingen besvares med ok eller ikke ok. Hele nedkølingskurven præsenteres i COOLGUARD med en let overskuelig graf. Alle målinger kan kommenteres.

Manuel måler. Den manuelle måler giver mulighed for manuel temperaturregistrering. Du måler temperaturen og udfylder et tekstfelt i COOLGUARD til dokumentation.

COOLGUARD TOUCH
COOLGUARD touch er et koncept, der giver mulighed for at flytte egenkontroller fra computeren på kontoret ud i virksomheden.
I stedet for en HACCP-ansvarlig i køkkenet kan alle se direkte på skærmen, hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres, samt hvornår og af hvem. Der gøres hurtigt opmærksom på eventuelle afvigelser, som dermed hurtigt kan behandles samtidig med, at alle i køkkenet/virksomheden bliver medvidende om de eksisterende myndighedskrav og interne krav.

Du opretter dit

egenkontrolprogram med COOLGUARD på www og har adgang til det fra din touch-skærm ude i virksomheden. Hvis du har en iPhone eller en android-telefon, kan du også arbejde via denne uanset hvor du befinder dig*. Kvittér afvigelser og arbejdsopgaver i din telefon og få adgang til temperatur- og hændelsesregistreringer. Hvis du er tilknyttet et temperatursystem, kan du hurtigt og let få adgang til registreringer og grafer samt kontrollere hver følers alarmtilkobling.

COOLGUARD touch eksisterer til computere med touch-panel, iPhone, iPad, iPod og Android.

Hvordan får jeg COOLGUARD Touch? Se FAQ nederst på siden.

* dækning via WiFi, GPRS eller 3G-net kræves.

HVEM KAN ANVENDE COOLGUARD?
Stort set alle virksomheder med egenkontrolkrav kan anvende COOLGUARD. Systemet egner sig til både enkelte virksomheder samt koncerner med mange spredte virksomheder. Kunden kan have et ubegrænset antal virksomheder og brugere. Brugerne knyttes til en eller flere virksomheder, hvilket bevirker, at kun de relevante oplysninger vises for brugeren.

ROLLER
I COOLGUARD er alle brugere inddelt i fem forskellige rollegrupper: Udførere – brugere – virksomhedsansvarlig – områdeansvarlig – administrator

Administrator
Fuld adgang til systemet. Har mulighed for at oprette nye brugere og virksomheder. Skabe og redigere modeller og kontrolområder for alle virksomheder i databasen. Denne rolle er egnet til kunder med flere virksomheder. Denne rolle kræver egen database.

Områdeansvarlig
Adgangs- og redigeringsmuligheder for kontrolområde og arbejdsopgaver. Ingen adgang til administrationen. Hvis du har en enkelt virksomhed, vil din rolle være områdeansvarlig.

Virksomhedsansvarlig
Som områdeansvarlig, dog uden mulighed for at skabe nye, redigere og slette arbejdsopgaver.

Brugere
Adgang til kvitteringsfunktion og dokumenter. Samling af dokumenter ikke mulig.

Udførere
Kan kun udskrive arbejdsopgaver og rapporter. Kvitteringsfunktion ikke mulig.

 
Systemadministrator
Områdeansvarlig  
Virksomhedsansvarlig  
Virksomhedsbrugere          
Udførere              

 

FAQ

Jeg har allerede et egenkontrolprogram i ringbind
COOLGUARD fungerer udmærket sammen med eksisterende egenkontrolprogrammer. Efter log-ind kan brugeren skabe sine egne kontrolområder med arbejdsopgaver og intervaller. Hvis du har brug for hjælp til at indføre dit egenkontrolprogram i COOLGUARD, kan vi hjælpe dig med det. Prisen findes på siden ”prisoplysninger”.

Jeg har COOLGUARD og ønsker COOLGUARD Touch
COOLGUARD Touch indgår i alle COOLGUARD- og COOLGUARD lite-abonnementer uden ekstra omkostninger per måned. Der kræves dog en oprettelsesafgift. Prisen findes på siden ”prisoplysninger”. Kontakt service og support, så hjælper de dig med at komme i gang. Tlf.:+ 46 (0) 431-40 25 50 eller support@ICU.com.

Jeg har brug for manualer til COOLGUARD og temperatursystemet
I COOLGUARD'en under support finder du manualer i PDF-format. Der findes også en webhjælp og en E-learning-animation, som beskriver de mest almindelige situationer.


Sverige
+46 (0)8 544 435 50
info@icuscandinavia.com


Danmark
+45 70 22 84 40
info@icuscandinavia.com
ICU - Puts you in control