ICU Logo
   
|
|
|
|
 FORSIDE
TEMPERATURKONTROL

I COOLGUARD temperaturregistreringssystemet Coolguard håndterer centralenheden trådløse temperaturmålere, håndenheder og nedkølingsmålere. Systemet har indbygget GSM/GPRS-modem til bl.a. afsendelse af temperaturoplysninger og forskellige typer alarmer. På webtjenesten COOLGUARD & COOLGUARDLite fås der let overblik over alle temperaturer, og de kan både udskrives som tekst og som graf. Hvis du også har knyttet følere til en arbejdsopgave, måles temperaturen direkte i arbejdsopgaven. Hvis måleren befinder sig i en håndenhed, vil arbejdsopgaven automatisk blive kvitteret, når en temperatur registreres.

Læs mere»

Via dens manøvrepanel med display får brugeren driftsoplysninger, og et blinklys kan tilknyttes en af de to relæudgange for at angive alarm.
I tilfælde af strømafbrydelse fungerer et batteri som backup.

Der findes tre forskellige følere til temperatursystemet.

FASTE FØLERE
Faste følere er fastmonteret i køl/frys og måler temperaturen hvert 30. minut. Temperaturerne sammensættes af centralenheden til minimums-, gennemsnits- og maksimumstemperaturer og sendes en gang i døgnet til COOLGUARD-webtjenesten via SMS. Disse temperaturmålinger vises enkelt og overskueligt med både tabel og graf i COOLGUARD'en. Faste følere er desuden udstyret med en alarmfunktion, der aktiveres ved hastigt stigende/faldende temperatur, f.eks. ved havari. Følerne tilknyttes en eller flere SMS-nr./e-mail-adresser, og modtageren får besked om, at der er noget galt med temperaturen.

Læs mere»

HÅNDENHED

Håndenheden er et vigtigt værktøj til temperaturkontrol og automatisk dokumentation for fødevarer ved leverancer, opbevaring, produktion og varmholdning.

Brugen er simpel: Vælg tekst og dernæst måling med IR - ydertemperatur eller probe - normaltemperatur og gem. Så har du en fuldstændig dokumentation. Hvis du også har knyttet teksten/varegruppen til en arbejdsopgave i dit egenkontrolprogram (COOLGUARD), kvitteres denne automatisk og arkiveres sammen med temperaturen.

På webtjenesten COOLGUARD fås der let overblik over alle temperaturer, og de kan både udskrives som tekst og graf. Alle målinger kan kommenteres via
tekstfelterne. Ved måling uden for det angivne interval skabes der automatisk en afvigelse.

Håndenheden kommunikerer trådløst til centralenheden. Der kan højst knyttes 10 håndenheder til hver centralenhed.

Læs mere»

NEDKØLINGSMÅLER
Nedkølingsmåleren er udviklet til at opfylde kravene til måling og dokumentering i forbindelse med nedkøling af fødevarer. Nedkølingsmåleren er meget simpel at anvende, og temperaturforløbet registreres og dokumenteres automatisk. Temperaturen vises kontinuerligt i målerens display, så der er mulighed for eventuel handling under nedkølingen. Når et givet tidsinterval er nået, præsenteres resultatet i målerens display og

på COOLGUARD - webtjenesten. På webtjenesten COOLGUARD fås der let overblik over alle nedkølingsforløb, og de kan både udskrives som tekst og graf. Nedkølingsmåleren kan let knyttes til det eksisterende CoolGuardsystem.

Læs mere»


Grænseflade for nedkølingsmåler i COOLGUARD

 Sverige
+46 (0)8 544 435 50
info@icuscandinavia.com


Danmark
+45 70 22 84 40
info@icuscandinavia.com
ICU - Puts you in control